اینشتین ایران

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

بعد از “امام معصوم ” شدن خدایگان امام علی آقا رهبر؛ حالا نوبت اعلام خصوصیات بی همتای این دنیایی آن امام نابغه رسیده است. به بخشی از حرفهای محمد محمدی گلپایگانی، رئیس بارگاه خدایگان توجه کنید:

“شخصیت‌های بزرگ دنیا همواره محو احاطه و دانش فراوان ایشان می‌شوند و به آن اذعان دارند.

در هر جلسه و دیداری که با هر گروه و طیفی خاصی از فرهیختگان برگزار می‌شود، یک سر و گردن از آن‌ها بالاترند و در همه مسائل صاحب نظر هستند.”

به عبارت دیگر؛ این وحوش اسلامیست کهریزک کارِ ایرانی کُش یابو برشان داشته و دارند به سلاح هسته ای هم مسلح میشوند و ایران را به خاک سیاه تر خواهند نشاند.

تا دیر نشده و در راستۀ سرنگونی همۀ آنها که شامل “اصلاح طلب ” و غیره میشود، تحریم سفت و سخت منجمله نفت تنها راه است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!