صادرات نفت ایران به هند معلق شد

هند بابت صادرات نفت ایران به این کشور 7.9 میلیارد دلار بدهی دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!