فرقۀ ضاله و همجنس گرایی

جدید ترین یورش:

“به گزارش گروه قضایی و انتظامی خبرگزاری فارس، شنيده‌ها حاکی از آن است كه يك شبكه فساد بين المللی كه به صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت می‌كرد توسط دستگاه های اطلاعاتی – امنيتی كشور شناسایی و منهدم شد.

سران شبکه به منظور انجام این كار، تا مبلغ ماهانه ٤۰٠(چهارصد) دلار آمريكايی از بیگانگان دریافت می کردند.

اشاعه فساد و فحشا، ترويج و تبليغ فرقه بهائيت از طريق جاذبه‌های جنسی، تأثير همجنس گرایی از جمله شيوه‌ها و اهداف بيت العدل و ساير سران اين فرقه صهيونيستی و ضالّه می‌باشد.”

به عبارت دیگر؛ بهائیان که حق ادامه تحصیل در دانشگاه ها را ندارند؛ در دانشگاه های خانگی آنها را هم گِل گرفتند، اموالشان از شیر شتر به اسلامیستها حلال تر است، آرامگاه های آنان مورد تخریب و بی حرمتی دائم قرار میگیرد، در قوانین نظام پربرکت هم از نسوان نیمه بشر هم کمترند، حالا به بهانۀ ماهی ٤۰٠(چهارصد) دلار باید تقاص مضاعف پس بدهند.

برخلاف وحوش اسلامیست؛ ایران زادگاه دین بهائیت است؛ بهائیان از پاک ترین فرزندان ایرانزمین میباشند.

این روزگار تلخ تر از زهر هم خواهد گذشت و همه جایگاه واقعی خود را در آباد سازی ایران و ترمیم خرابیهای ببار آورده توسط وحوش اسلامیست خواهند گرفت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!