‘ترور بختیار جزو افتخارات من است’

این آدمکش مفتخر یک لبنانی تروریست هست که در حل حاضر تپل و مپل با لپّ سرخ و سفید و شکمی فربه پر از چلو کباب در ایران “به تجارت مشغول هست” و “رئیس مرکز پژوهشی امان” هم هست!

سابقه‌ سیاسی مرحوم بختیار، و بحث – با احترام لازم به یک سیاستمدار مرحوم-  در باره سیاست‌های ایشان، حق همه ما ایرانیان هست.، ولی‌ قتل ناجوانمردانه این سیاستمدار کهنسال هموطن به دست مزدوران اجنبی این رژیم خائن و پلید اسلامی باید باعث شرم هر ایرانی‌ وطن دوست باشد.  اون ساده دلانی که فریاد میزدند “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی”، چرا پس از پایمال شدن آزادی و استقلالشان،  به دست یک مشت مزدوران تروریست لبنانی، فقط یک یا دو سال بعد از “پیروزی” انقلاب،  شروع به در خواست “اصلاحات” نکردند؟ چرا ۳۱ سال صبر کردند که این جور گند جمهوری اسلامیشون در بیاد و “حبس خانگی” بشن و بیان تو تلویزیون سلطان علی‌ آدمکش گوه خوری کنند؟ آیا واقعا شهدای انقلاب -چه مذهبی‌، چه لا مذهبی‌- که جان خود را تقدیم راه آزادی و استقلال کردند این آتیه را برای وطن ما در فکر داشتند که یک مزدور تروریست اجنبی در خاک پاک وطن ما بشینه، پز بده به خبرنگاران بی‌بی‌سی،  کنار پرچم من در آوردی این خلیفه سلطان علی‌  قاتل و فاسد، و به قتل یک ایرانی‌ وطن پرست افتخار کند؟ البته که نه!

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!