شعبان بی مخ های رقاص

بولتن نیور:

“امروز وقتی نخ تمام مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور را در دست می گیریم و به دنبال سر این نخ به راه می افتیم علائم جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران را به وضوح مشاهده می کنیم.

بدحجابی، خشونت، اعتیاد، ناامنی و صرف انرژی ارزشمند جوانی جوانان کشور در مسیرهای نامطلوب ره آورد جنگ فرهنگی است.

با قرارهایی که در همین شبکه ها می گذارند در یک روز آفتابی در پارک آب و آتش تهران گرد هم می آیند و در فضایی امن! آب بازی می کنند.

اتفاقی دیگر؛ پسرها و دخترهایی با قرار قبلی به پارک می روند و خود را همانند بالماسکه های خارجی به شکل شعبان بی مخ ها و کاراکترهای فیلم فارسی های سابق آرایش کرده و شروع می کنند دور یکدیگر رقصیدن و شعر خواندن و عکس گرفتن.

حقیقت این است که جنگ نرم با بعد سایبری و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی جوانان در حال گسترش است و تا دیر نشده و تلفات زیادی نداده‌ایم، باید اقدام عاجل انجام دهیم.”

به عبارت دیگر؛ اوضاع فاجعه بار ایران که بر آمده از توحش سی و سه سالۀ وحوش اسلامیست ” اصلاح طلب ” و غیره میباشد تقصیر “دشمن ” است.

و نسلی که در همین نظام پربرکت بدنیا آمده، از کلاس اول مدرسه تحت شدیدترین شستشوی مغزی قرار گرفته تا ” ” وحوش اسلامیست را برگزیند، ایرانی مانده، شادی دوست و آزادیخواه هم کار “دشمن ” است.

زور بیخود نزنید که فرهنگ ایرانی ذاتاً با توحش اسلامیست مغایر و اینکاره نیست.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!