فرمان ملوکانه و فرقۀ ضاله

کمیته گزارشگران حقوق بشر– هشت نفر از بهائیان که در طی ۱ ماهه اخیر در یاسوج، اصفهان و استان فارس بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.

کیومرث بهین آئین ، ‫شمیم بهین آئین و بهنوش دادگر از اصفهان، ‫سینا روانکرد یاسوج، ‫پروانه بهامین روستای کتا، میترا برازنده، ‫ملیحه روزبه و ‫بهروز بهامین از فارس، از جمله شهروندان بهایی هستند که در طی یک هفته اخیر به زندان اوین منتقل شده‌اند.”

با در نظر گرفتن اینکه بر آهنگ دستگیری؛ اسارت طولانی مدت، غصب اموال، آزار و اذیت بهائیان افزوده شده است؛

و با علم به اینکه نظام پربرکت با “فرقۀ ضاله ” مشکل لاینحل دار و از دیوار آنها کوتاهتر پیدا نمیکند؛

پیشنهاد میشود که خدایگان امام علی آقا رهبر در راستۀ “جمیع افراد فرقۀ ضالۀ بهایی ” فتوای شمارۀ ١٤٣٥٩٨ ؛ یک فرمان ملوکانه صادر کرده و بفرمایند که این ایرانیانی که معتقد به دین ایران زادۀبی آزار و پر منفعت برای جامعه هستند باید چکار کنند تا از گزند وحوش اسلامیست در امان بمانند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!