‘کاهش’ سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران

سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرده که تعداد کمپانی های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ۴۳ شرکت به ۱۶ شرکت رسیده است.

گزارش این سازمان ساعاتی پس از آن در واشنگتن منتشر شد که مجلس ایران، با انتصاب سرتیپ پاسدار رستم قاسمی به وزارت نفت این کشور موافقت کرد.

سازمان بازرسی کنگره آمریکا گفته است که شرکت های خارجی سه علت را برای خروج از صنایع نفت و گاز ایران اعلام کرده اند: پایان دوره قرارداد، دشواری فعالیت در ایران و فشارهای ناشی از تحریم ها.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!