اول مسلمان بعد ایرانی

آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه “علمیه” قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس پیشین قوه قضائیه نظام پربرکت در مصاحبه مفصلی با مشرق نیوز از جمله گفته:

“مسئله بزرگ نمائی ایرانیت یک انحراف جدی است. چرا که مردم کشور ما ابتدا مسلمان هستند و سپس ایرانی.”

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال زور زدن مستمر وحوش اسلامیست از نوع “اصلاح طلب ” و غیره با پادویی نوچه های شارلاتان علی شریعتی؛ هنوز نتوانسته اند اسلام اول بعد ایران را جا بیاندازند.

سئوال:

آیا ایرانی بودن وابستگی به آئین خاصی دارد؟

آیا ایراندوستان مانند ادوارد براون از این وحوش اسلامیست ایرانی کُش؛ ایرانی تر نیستند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!