خانم‌ها، آقايان باور کنيد به اين هم می‌گويند مبارزه مدنی،

سال است که هيچ فشار و زور و کتک و اولتيماتوم مذهب سرشته‌ای، و يا هيچ فتوای آيت‌الله برآمداز اعماق تاريخی، نتوانسته است اين مردم را وادارد که از برگزاری آيين‌های شادی‌آفرين فرهنگ ايرانی‌مان عقب‌نشينی کنند… فرياد شادمانی جوانان ما در جشن آب‌پاشان نوعی مبارزه‌ی مدنی و بی‌خشونت است که رو به سوی خواستاری ايرانی شاد و امروزين را دارد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!