شاهزاده علیرضا پهلوی و رها دیده ور

از سوی خانواده به آگاهی هم میهنان و دوستان می رسانم که ایریانا لیلا دختر علیرضای عزیزمان در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۱ (چهارم امرداد ماه ۱۳۹۰) چشم به جهان گشوده است.

می دانیم که شما نیز به همراه ما، به دلیل مهر و احترامی که برای علیرضای عزیز دارید، فضای آرامش نوزاد و مادرش خانم رها دیده ور را رعایت خواهید نمود.

من و خانواده ام همواره تحت تاثیر و سپاسگزار مهربانی و همدردی های بی شائبه شما در این دوران سخت بوده و هستیم.

رضا پهلوی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!