پختن قورباغه به روش فرانسوی،

قورباغه را در ظرفی پر از آب بر روی اجاق قرار میدهند و همزمان با گرم شدن اب، بدن قورباغه نیز گرم می شود و به تدریج همه اعصاب بدن حیوان با پخته شدن از کار افتاده و فلج می شود و دیگر قادر به هیچ حرکتی نخواهد بود و لاجرم تن به مردن تدریجی میدهد و این همان روشی است که مجامع بین المللی با صبوری و درایت و با اعمال محدودیت های گام به گام، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را از هم پاشیدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!