فاجعه سد گتوند؛ 10روز پس از افتتاح/ گزارش تصویری

آفتاب: سد گتوند پايين‌دست‌ترين سد مخزنی رودخانه كارون است كه 10 روز پيش توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح گرديد.

به گزارش آفتاب به نقل از تعامل، سه روز بعد از افتتاح، آب از پتوی رسی رد شد و نمک‌های ناحیه زیرین دیوار حائل، در آب حل شد و دیوار حائل، نشست کرد.

اين در حالی بود كه از دو سال پيش اعتراض‌های رسانه‌ای و کارشناسی مبنی بر وجود معادن نمک در مخزن سد، موجب ايجاد ترديد در بهره‌برداری از آن شده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!