فرش خامنه ای و ثروت پهلوی ها

حداد عادل؛ پدر عروس خدایگان امام علی آقا رهبر گفته:

” در اتاق آقا یك میز هست و شش تا صندلی پلاستیكی و یك تلفن كه به دیوار وصل است. ایشان الان هم مثل ٤٠ سال پیش زندگی می‌كنند.

دركتابخانه ایشان فرشی پهن است كه آنقدر پا خورده كه حسابی نخ‌نما شده است و اگر آن را بخواهند بفروشند، بعید است كسی بخرد، مگر اینكه روزی بخواهند آن را به عنوان سند افتخار یك ملت قاب كنند و در موزه بگذارند و بگویند بعد از ٢٥۰۰ سال كه سلاطین بر این كشور حكومت‌ كرده و زندگی‌های اشرافی را بر این ملت تحمیل كرده‌اند و بعد از آنكه پهلوی‌ها اصرار داشتند در هر منطقه‌ای از ایران یك كاخ برای خودشان و یك كاخ برای بچه‌هایشان بسازند و در لندن برای ولیعهد، كاخ و مزرعه بخرند، حالا این ملت، رهبری دارد كه هنوز فرش عروسی‌اش در كتابخانه‌اش پهن است.”

درصورتیکه همۀ مدارک و شواهد منجمله گفته های محسن مخملباف، در مورد ثروت اندوزی “آقا” و اطرافیان و دیگر وحوش اسلامیست دروغ محض باشند؛

آیا قتل و شکنجه و چشم از حدقه در آوردن و به مرد و زن و کودک ایرانی تجاوز جنسی کردن، جایی برای فرش نخ‌نما شدۀ “آقا” به عنوان “سند افتخار یک ملت ” باقی میگذارد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!