رئیس سازمان زندان ها: شکنجه در ایران دروغ شاخدار است

غلام حسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر، از اعلام آمار زندانیان در ایران خودداری کرد و آمار ارائه شده به وسیله کشورهای اروپایی درباره زندانیان این کشورها را “کذب” دانست.

به گفته او “هیچ کشوری مانند ایران پیگیر آمار واقعی زندانیان جهان نیست.”

وضع زندانیان در ایران از موارد شکایت فعالان به بازرس ویژه امور حقوق بشر در ایران و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.

شرایط نامساعد نگهداری زندانیان زن در بازداشتگاه قرچک از تازه ترین نگرانی های فعالان حقوق بشر بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!