سفیر عربستان از سوریه فراخوانده شد

ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد که خشونت به کار گرفته شده در سوریه، “غیرقابل پذیرش” است.

این در حالی است که مخالفان حکومت سوریه از کشته شدن حداقل ۵۰ نفر در حمله تانک های ارتش سوریه به شهرهای دیرالزور و حمص خبر داده اند.

دیرالزور بزرگ ترین شهر در شرق سوریه است.

بیانیه ملک عبدالله چند ساعت پس از صادر شدن نخستین بیانیه شدید اللحن اتحادیه عرب در سرزنش حکومت سوریه منتشر شد.

بر اساس بیانیه پادشاه عربستان سعودی، این کشور “خواهان توقف ماشین کشتار (در سوریه) است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!