ما و بختیار شاهنشاه و امام خمینی

ما و بختیار  شاهنشاه  و امام خمینی البته آنچه اکنون من می نویسم مطالبی هست که در روزنامه ها خواندم و راست دروغش دست من نیست  و سندی هم ندارم  تنها خوانده ام   اینکه همه مایا اکثر در زمان بی کسی و بی شغلی و یا بی قدرتی و بی ثروتی ممکن است انسانهایی نازنین و مقبول باشیم ولی همچنان که سوار خر مراد شدیم و به اهن و تولپی رسیدیم  بیشتر ما رنگ عوض میکنیم و شخصی دیگر میشویم؟  این موضوع در همه لایه های مردم و اجتماع وجود دارد  ناصر بهترین برادر دنیا بود تا زمانی که پول فراوان و درآمدی سرشار داشت و چند جا کار میکرد و شغلهایی مهم و پولساز داشت  همه فامیل به او احترام میگذاشتند و تا سرش درد میکرد همه دور او جمع میشدند و ناز نوازشش میکردند  خواهر برای او ظاهرا می مرد و دوستش میگفت که حاضر است حتی بمیرد و ناصر سردرد نداشته باشد؟

 ناصر دست بازی داشت و بهمه فامیل خدمت میکرد گره همه را میگشود و از لحاظ مادی خیلی دست دل باز بود و بقول بقیه مردم نون کور نبود  مهمان دوست بود همیشه سفره اش باز و همیشه خانه اش پراز مهمانان بود.  دوست مسلمانش برای او میمرد که او نازنین است و فامیل بهایی اش اورا احترام میگذاردند با وجود اینکه تنها مادرش بهایی بود.   ناصر به دوست مسلمانش کمک مادی کرد و او برای اینکه پول را پس ندهد به دستگاه نامه نگاری کرد که او بمن پول قرض داده و مهربانی کرده تا مرا بهایی کند؟ لاجرم ناصر از کار اخراج و به زندان افتاد. البته دوست شیاد با دادن هدیه و خوش خدمتی کسانی را داشت که حرفش را سند کنند و گفتار اورا قبول کنند؟  فامیل بهایی هم درست مثل دوست مسلمان اورا غارت کردند و چیزی از دوست مسلمان وی کم نداشتند  خوب ناصر کار میخواست اگر به اداره ای مراجعه میکرد فوری برایش ضرب میگرفتند که او وابسته است و اگر به مثلا مدیر یک اداره دولتی نامه مینوشت میگفتندکه او دارد دوسره بار میگیرد  و خوش خدمتی میکند؟

حالم بد است …
حالم بد است ای مردم ….، حالم بد است…
حالم بد است.. از رفتارهایتان حالم بد است ، از طرز رانندگیتان ، از صفهای صد شاخه تان ، از هجوم تاتارگونه تان به جعبه خرما یا شیرینی خیرات شده ، از برخورد و نگرش تان نسبت به جنس مخالف ، از داشتن غیرتهای بی مورد راجع به خواهر و مادرتان و بی غیرتی محض راجع به عزیزان دیگران ، از تحلیلهای سیاسی و اقتصادیتان در تاکسی ، از رد و بدل کردن بلوتوث های غیر اخلاقی ، از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دیگران ، از آشغال ریختنتان در خیابان ، از قابلیتتان برای تبدیل صحنه تصادف به محل قتل ، از بی تفاوتیتان نسبت به خونهای ریخته شده بر کف خیابان ، از نشستن در خانه هایتان و دنبال کردن اعتراضات از ماهواره ، از عملهای زیبائی ، از یکی نبودن حرف و عملتان ، از تعارفهای بی موردتان ، از غیبت کردنهای کثیرتان ، از تغییر نظرهای یک ساعته تان ، از بی تفاوتیتان نسبت به کودکان کار ، از جو حاکم بر ورزشگاه هایتان ، از مرگ بر گفتنها و درود فرستادنهای بی پشتوانه تان ، از عشقهای یک شبه تان ، از انتخاب دوست پسرتان بر مبنای نوع خودرواش ، از چاپیدن یکدیگرتان ، از قسم ها و دروغهای بی حد و حصرتان ، از بی مطالعه بودنتان ، از تن دادن و دل ندادنتان ، از ذوب شدنتان در فرهنگ غرب و فراموش کردن زبان مادریتان ، از رفتارهایتان در پاتایای تایلند و آنتالیای ترکیه ، از عدم رعایت نظافت شخصیتان ، از فروختن شرفتان به قیمت یک سال محصولات شرکت ساندیس ، از مدرک گرا بودنتان ، از کلاس گذاشتنهای بی موردتان ، از جوکهای قومیتیتان ، از نژاد پرستیتان ، از خواب دو هزار و پانصد ساله تان ، از ادعاهای گزافتان راجع به مشاهیر ایران و ندانستن تاریخ تولدشان ، از مصرف گرا بودنتان ، ا ز قسطی خریدن بنز برای فخر فروشی ، از رقصیدنتان در مهمانی با روسری ، از خوردن مشروب بعد از اقامه نماز و….

…از کجا بگویم …از چه بگویم… که حالم بد است ، خیلی هم بد است…

  متاسفانه ناصر پس انداز قابل ملاحظه ای نداشت زیرا با کمک به این آن بجای سرمایه گذاری و خرید زمین و خانه حالا که از کار بیکار شده بود پس اندازی که بتواند مثل سابق زندگی کند را نداشت؟ این بود که همه از او بریدند و تنهایش گذاشتند.  انسان مجبور است که با دیگران بسازد بخصوص اگر سیاستمدار باشد  مرگ میشود با تمامی کشورها دشمن بود وجنگ کرد بایست رابطه داشت و مواظب بود .  اکثر کسانی یا شاید همه کسانی که به قدرت و حتی محبوبیت رسیده اند و توانسته اندکه به مردم هم خدمتی بکنند دارای دوستان زیادی  بودند وبا سایر کشورها هم بده بستان به نفع ملت خودشان داشتند.  همان سیاستمداران هم دارای امتیازات و بدیهایی هم هستند  مگر آنان فرشته اند که هیچ اشتباه نکنند؟  مخالف و موافق هم دارند منتها بایست این قدر دانا باشند که با توجه به خواسته اکثریت و برای کمک به آنان کمر خدمت ببندند.   رضا شاه به ایران خدماتی کرد و اشتباهاتی هم کرد ولی بایست متوجه بود که آیا یک شخص میتواند بطور مطلق در خدمت مردم باشد وهیچ وابسته گی نداشته باشد  فکر نمی کنید که همان سیاسیون و دولتهای دست به ریز مردم را علیه کسی که تنها فکرش خدمت هم است تحریک خواهندکرد؟ حتی اگر شما یک معلم باشید باز مورد حسادت و دشمنی عده ای قرار خواهید گرفت و اگر خوب درس بدهید مشگل خواهید داشت و اگر بد درس بدهید باز هم مشگل خواهید داشت؟ میگویند که انگلیسیها رضاشاه را یال کوپال دادند و به قدرت رساندند بعد که اوبرای خاطر ایران شاید با آلمانها رویهم ریخت اورا پایین کشیدند؟  میگویند که جیمی خان کارتر شاه را دوست نداشت زیرا او دوست نیکسون بود و برای کاندیدا شدن او پول خرج کرده بود ومیخواست به نوعی از وی انتقام بکشد؟  میگویند اوتوسط آقای یزدی یکصد پنجاه میلیون دلار به انقلاب اسلامی کمک کرده بود  و موافق انقلاب بود؟

  و اینکه دستگاه های تبلیغاتی غرب چه بی بی سی چه دویچه وله و چه ویوس آف آمریکا از شاه به انواع مختلف و خواندن نامه خوانندگان بد بیراه  میگفتند و در عوض از انقلاب تعریف میکردند قابل انکارنیست؟   آقای بختیار هم نخست وزیر شد ولی به او هیچ امکانی ندادند  حالا یا او اشتباه کرد و یا دیگران این یک مطلبی دیگراست  ولی خوب بعد از اینکه او بخارج رفت بایست پولی میداشت که زندگی کند و خرج کند  و مسلم است که هرکسی که به او کمک میکرد باحتمال قبول میکرد زیرا مجبور بود که قبول کند و یا بایست خانه نشین میشد و کاری بکار کسی نداشت  همان کاری که آقای صدیقی کرد؟ مگر مسجد یا کلیسا که خانه خداست با پول مردم  نمی چرخد فرض کنید اگر مثلا آمریکا بواسطه کسی پولی به مسجدی بدهد امام مسجد آنرا قبول نخواهد کرد؟  در روی پول که اسم شخصی حک نشده است مگر اینکه قرارداد باشد که مثلا ده میلیارد دلار در عوض اینکه وقتی که به قدرت رسیدی  مثلا یک جزیره را بمن بدهی؟  آیا مثلا سازش با روسیه و آمریکا بهتر است یا سرشاخ شدن با آنان؟  آیا با سرشاخ شدن و جنگ کردن میتوان به استقلال رسید یا با تولید وتوان علمی و صنعتی؟ 

 آیا با گفتن مثلا مرگ برپاکستان کشور ما به استقلال میرسد یا باکار و کوشش و تولید و رفاه و دانش همگانی؟  آیا اگر کسانی مانند بن لادن برای مسلمین کار دانشگاه مسکن تهیه میکردند بیشتر خدمت کرده بودند یا کشت کشتار نفرت و جنگ و جدال؟ شما فکر میکنید شرکتهای بیمه و فروش اسلحه و ساز برگهای نظامی از اینکه بن لادن برایشان بازار یابی کرده است از او دلخور هستند؟  اگر جنگ نباشد آنان اسلحه های گرانقیمت خود را به کی بفروشند؟  اگر ابلهی مثل صدام نباشد یا قذافی  کی ازآنان اسلحه میخرد؟  همه ما نکات ضعف و قدرت داریم  در هنگامیکه که در مسند قدرت هستیم و دیگران به ما احتیاج دارند از کمبودها و ضعف های ما صرف نظر میشود ولی وقتی شکست خوردیم و زمین گیر گردیدیم  همه نکته های ضعف ما زیر ذره بین گذارده میشود  چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ  ؟ 

برای تمام دنيا بفرستيد، تا دنیا بفهمد”خليج فارس هميشه “خليج فارس” بوده و خواهد بود

مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام “خلیج فارس”

مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـالات متـحـده کـه در جنـگ خلیـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!