دختران لبنانی

چندی پیش ۱۲۰ نفر از اعضای دختر عضو حزب الله لبنان به مدت هشت روز برای زیارت و تفریح در کنار دریای مازندران؛ به خرج نظام پربرکت به ایران آورده شده بودند.

پیش از بازگشت؛ مصاحبه های جالبی کرده اند که بریده هایی از بامزه ترین آنها به شرح زیر است:

“- سیدحسن نصرالله در این زمان مانند شمشیر ذوالفقاری هستند در دستان امام خامنه‌ای که می‌خواهند به وسیله آن جهان را از ظلم پاک کنند.

-دوست دارم امام خمینی و امام خامنه‌ای را به همراه خودم به لبنان ببرم چون فکر می‌کنم که آنها از سربازان اصلی حضرت ولیعصر (عج) در زمان ظهور هستند.

-فکر می‌کنم امام خمینی کاری کردند که پیامبران ما دوست داشتند انجام دهند و آن برقراری حکومت اسلامی بود که امام خمینی این آرزو را برآورده کردند.”

به عبارت دیگر؛ پول نفت که باید برای ایران و ایرانی هزینه شود، خرج ایندست کارها میشود و در ازای آن “ذوالفقاری” در شکل و شمایل حسن نصرالله که “در ايران امروز چيزی به نام تمدن پارسی پيدا نمی شود. آنچه در ايران هست تمدن اسلامی است” گیر مردم ایران می آید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!