گوگوش و مهندس بیلی در برنامه شبکه صفر

قسمتی‌ از برنامه شبکه صفر که خانم گوگوش دو ترانهٔ اجرا می‌‌کنند و مصاحبه مهندس بیلی(حسن خیاط باشی‌) با خانم گوگوش در این برنامه.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!