هر اُستان؛ ٣۰۰ گلادیاتور بسیجی

چند روز پیش عرضی در مورد نیاز به پشتیبانی از تحریم ورزشی نظام پربرکت دو دستی تقدیم گردید.

در آن عریضه اشاره ای به پناهنده شدن احمد فولادی‌زاده، قهرمان کیک بکسینگ شد.

در ؛ فولادی زاده اطلاعات بیشتری در مورد استفاده نظام پربرکت از ورزشکاران ایران داده که فرازهایی از آن به این شرح است:

“برنامه برای آماده‌سازی نیروهای لباس‌شخصی و بسیج بود که ما به عنوان مربی در ۸ یا ۱۰ رشته ورزشی به عنوان مربی فعالیت کنیم و نیروهای لباس‌شخصی را برای درگیری با مردم آموزش دهیم و به هر استان حدود ۳۰۰ نفر گسیل شوند

از بچه‌های ورزشکار رشته دو و میدانی تا رشته‌های مختلف کاراته و بوکس و کشتی و سایر رشته‌های ورزشی حضور داشتند. حتی مربی سلاح‌های سرد هم آورده بودند.

می‌خواستند گلادیاتورسازی کنند برای رودرروئی با مردم. من نتوانستم به این کار ادامه بدهم”

با در نظر گرفتن تاریخ سی و سه ساله اخیر ایرانزمین؛ آنانی که فکر میکنند عرصه ای با اجازه رسمی فعالیت میکند که نظام پربرکت از آن به انحای مختلف برای حفظ و بقای خود و سرکوب مردم استفاده نمیکند؛ سخت در اشتباهند و هنوز ماهیت رژیم را بخوبی درک و هضم نکرده اند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!