متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است

متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است  مګر در سایر کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات خود را با مرګ بر  مرده باد حل میکنند؟  درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت پراکنده نموده اند و بعد هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط کرده اند خودتان ببینید که در دنیای عرب ودر دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی آدم کشی  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند از اسلام دفاع کنند  آیا در اسلام ګفته نشده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی علم حتی تا چین هم بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت کشتار؟  تا کی ما بایست به دریوزګی دانش به غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر مشروع چرا نباید برای مردم ما رفاه دانش ارمغان بیاورند  با مرګ بر  مرده باد که مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی است  راه را بما نشان داده است  سعدی است اقبال لاهوری است بیدل است جوانان پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند  با زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟  این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است   می بخود منبر بسوزان  مردم آزاری مکن؟  ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده یګانګی عالم بلند شده است به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 

Sahameddin Ghiassi 0 minutes ago دوستان گرامي میخواهم برايتان در اینجا قسمتهایي از انجيل را بگذارم تا ببينید که تمامی اش وعده به آینده هاي دور است مثلا دوهزار سال پیش وعده داده بودند که تا ملکوت را نبينيد نخواهید مرد؟ این هم قسمتهايی از انجیل با ترجمه فارسي و پشتو شاید تنها راه درک ادیان خواندن اصل کتابهايشان باشد و دقت در درک آنان؟

اعتقاد
پتروس در باره عیسی ۱۸- یک روز که عیسی
به تنهایی دعا میکرد شاګردانش نزد او آمدند و او از ایشان پرسید : به نظر
مردم من که هستم؟ دعیسی په باره کښی د
پطروس اقرار. یوه ورځ چه عیسی یواځی دعا کوله او دهغه مریدان هم حاضر وو نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو پرسید
چه خلک څه وایی چه زه څوک یم؟ ۱۹- جواب دادند تحیی
تعمید دهنده یا الیاس نبی و یا یکی از پیامبران قدیم که زنده شده است. هغوی جواب ورکړو څوک خو وایی چه بیتسمه
ورکوونیک یحیی دی نور د الیاس کڼی او ځنی
دا وایی چه دپخوانو انبیا نه څوک بیا ژوندی شوی دی. ۲۰- آنګاه از ایشان پرسید شما چه شما مرا که میدانید؟ پتروس در پاسخ ګفت تو مسیح
موعود هستی. نو هغه ورته ووییل چه
تاسو څه وایی چه زه څوک یم؟ پطروس
جواب ورکړو د خدای مسیح.

عیسی مرګ
خود را پيشګویی میکند. دعیسی د خپل مرګ او
بیا ژوند کیدلو په باره کښی پیش ګویی ۲۱- اما عیسی ایشان رامنع کرد اکیدا که این
موضوع را با کسی در میان نګذارند. بیا عیسی هغوی په کلکه منع کرل چه دا حال به ګوری چا ته نه
وایی. ۲۲- سپس به ایشان فرمود که لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم . بزرګان
قوم کاهنان اعظم و علمای دین مرا محکوم
کرده خواهند کشت . اما من روز سوم زنده خواهم شد. او هغه
ووییل چه این آدم په
خامخا ډیری سختی زغمی چه مشران مشران
کاهنان او دشرعی عالمان به یی رد کوی چه قتل کری شی او بیا به په دریمه
ورځ ژوندی پاڅولی شی. ۲۳-سپس بهمه فرمود هر کسی که میخواهد مرا پیروی کند
بایدازخواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هرروز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر
دوش بکشد و بدنبال من بیاید. او هغه ټولو ته ووییل که څوک زما
مریدی خوښوی نو هغه د خپل خواهشات شا ته
وغورزوی او هره ورځ د هغه خپله سولی پورته
کوی او په ما پسی د راځی. ۲۴-
هرکه در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت اما هرکه بکوشد جانش را حفظ کند حیات جاودان را از دست خواهد داد . وعده به آینده خیام این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار که آواز
دهل شنیدن از دور خوش است. څوک به خپل ژوند ون بچ کول غواری هغه به ورک شی
خو چه کوم سری زما دخاطره ځان ورکول غواری هغه به بچ شی. ۲۵- پس چه فایده ای دارد که شخص تمام
دنیا را بچنګ آورد
اما حیات جاوید را از دست بدهد . قابل توجه ثروتمندان
مثلا مومن با دارایی ها نجومی که این ګفته هارا کنار میګذارند؟ پاپها در بهتری کاخها زندګی میکنند روحانیون عالیرتبه در قصرهای سلطنتی بسر میبرند
درصورتیکه مولای آنان مسیح در کنار کوچه ها می خوابید؟ خوب ګروهی از دین ثروت اندوخته اند و ګروهی هم
همه چیز خود را بخاطر باور دینی شان از کف داده اند که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل حاصله کړی نو څه په ومومی؟ ۲۶- هرکه در این جهان از من و از سخنان
من عار داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشته ګان مقدس به جهان
بازګردم از او عار خواهم داشت زمان برګشت معلوم نیست یعنی به عمر بسیاری
نخواهد رسید. وعده ای دیګر؟ که تنها با
عشق قابل قبول است نه با معامله ګری. ځکه چه
هر هغه څوک چه په ما یا زمان به کلام
وشرمیږی نو ابن آدم به دهغه نه وشرمیږی .
هرکله چه هغه په خپله
او دخپل پلار او د پاکو فرشتو د شان و شوکت سره راشی.

۲۷- اما
یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند
که تاملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. از آن زمان دو هزار سال میګذرد و هنوز ملکوت خدا به زمین نرسیده است و تمامی
آنان مرده اند؟ او زه تاسو ته وایم چه دلته ځنی داسی کسان ولار دی چه هغوی به مرګ
تر هغی ونه وینی تر څو یی چه د خدایی بادشاهی لیدلی نه وی؟

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!