صبر ریحانه ها

رُوی عن سیدنا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام :    «أَفْضَلُ الْجِهَادِ الصوْمُ فِى الْحَرّ.»۱ و عن سیدنا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب روحی فداه :    «المُجاهِدون تُفتَح لَهُم اَبوابُ السَّماء»۲ از آقایمان امام صادق درودش باد نقل شده:    «از برترین جهادها، روزه در حرارت و گرما است.» و از آقایمان امیرالمؤمنین جانم به فدایش نیز:    «درهای آسمان برای مجاهدان گشوده می شود.» >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!