با خشکی دریاچه اورمیه پروژه آذربایجان سوخته عملی می شود!

نمایندگان به انتقال آب به دریاچه ارومیه رای ندادند / تا دو سال دیگر باران نمکی جایگزین دریاچه نمکی میشود

نورالله حیدری نماینده فارسان از مخالفان انتفال آب به دریاچه اورمیه گفت: چرا باید کل یک میلیارد تومان بودجه تخصیصی به مشکل غبارها و جریانهای آبی کشور، به دریاچه ارومیه پرداخت شود؟ چرا باید به ازای بهبود وضعیت یک نقطه کشور، دیگر بخشها را دچار مشکل کنیم؟

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد درمجلس گفت:آذربایجانی ها بروند جای دیگری زندگی کنند!!!

این نوع نگاه البته چیز تازه ای در ایران نیست بلکه تنها یکی از نمونه های بارز استعمار داخلی و تمامیت خواهی و تبعیض ائتنیکی و نژادی می باشد! آقایان به …راحتی به خود اجازه می دهند تا آب کارون را به مناطق فارس زبان انتقال دهند درحالیکه مردم عرب ساکن منطقه مشکل بی آبی دارند و مخالف این امر هستند و یا آب را به راحتی با هزاران کیلومتر از دریای خزر به سمنان انتقال می دهند ولی وقتی در مسئله و فاجعه ای ضروری به بزرگی خشکی دریاچه اورمیه می رسد که زندگی میلیونها انسان و محیط زیست را بطور مستقیم تهدید می کند با آن مخالفت می کنند و به همین راحتی نظاره گر مرگ دریاچه هستند. برای هشتاد سال است که آذربایجان و مناطق غیر فارس را تاراج کرده و در مقابل آن را در بدترین وضعیت رها کرده اند. مناطق غیرفارس رتبه اول بی کاری و مهاجرت را دارند، هیچ گونه سرمایه گذاری کلان نمی شود و بر این سیاست ممنوعیت زبانی و فرهنگی و فارسیزه کردن اسامی ها را نیز اضافه کنید. حال مسئول جدایی کیست؟ چه کسی جدایی طلب است. چه کسی جدایی و استقلال را به مردم تحمیل می کند؟ آیا جامعه فارس زبان ایران این همه تبعیض را قبول می کرد؟

سیدسلمان ذاکر نماینده اورمیه خطاب به نمایندگانی که رأی ندادند: … باریکلا بر شما که نه تنها رای ندادید بلکه ما را هم متهم به ارائه طرحی بر آمده از مسائل منطقهای کردید…

http://khabaronline.ir/news-168180.aspx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!