حاشیه‌های دیدار شعرا با رهبر انقلاب

محافظ‌ها در عین جدیت، مهربانی عجیبی دارند. برای یك حاشیه‌نویس و خبرنگار هیچ چیز بهتر از سهل‌گیری محافظ نیست!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!