موش ها و آدم ها ! (يادداشت روز)

آيا نفاق از اين بالاتر
كه طايفه اي سياسي ادعا كردند اسلام و انقلاب و خط امام را در خطر مي بينند
و آمده اند با اصلاح طلبي، نظام را حفظ كنند اما در نهايت بساطي چيدند كه
ضمن آن هم بر قيد مقدس «اسلامي» در عبارت جمهوري اسلامي خط كشيده شد، هم
قانون اساسي و ميراث گرانبهاي امام خميني(ره) – ولايت فقيه- مورد تعرض
كينه توزان قرار گرفت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!