مرضیه – تخت جمشید

مرضیه به سرعت نظر استادان موسیقی را به خود جلب کرد و نخستین زنی بود که توانست در برنامه گل‌ها آواز بخواند. مرضیه در حدود ۱۰۰۰ آواز در دوران شکوفایی هنریش خواند که در ارتقای موسیقی ایرانی بسیار اثرگذار بود.

دور از دنیای افسانه ها

بنگر سوی این ویرانه ها

بشنو بشنو از من این نوا

گوید این قصر ویران تو را

از شکوه و فر ایران وز آن دوران پر افتخار

هر ستونش صد حکایت با تو گوید از آن روزگار

قصه ها آرد به زبان از آئین شهن شهان

دهد این ویرانه ها خبر از فرهنگ ما

به جهان بخشید جان مهر پاک آریا

نام ایران شد درخشان بر لوح زرین افتخار

کردگارا از بلا ها خاک پاک ما را نگهدار

شعر : کریم فکور

آهنگساز : انوشیروان روحانی

.یادش بخیر …روحش شاد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!