آگهی استخدام

به یک نفر عکاس با تجربه که بتونه در مراسم رو بوسی شازده رضا و مریم جون، عکس مربوطه رو یه جوری بندازه که سیبیلای مسعود جون به کلفتی مال مایکل بولتون جون بشه و بعدشم یه جورایی مامان فرح

جون رو توی بغل دکتر مصدق جون نشون بده، نیاز فوری داریم. داوطلبان با دفتر “پشت جبهه” ضد ملی تماس بگیرن…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!