امام علی و حوضش

با اعلام ” زمان کناره گیری بشار اسد فرا رسیده ” در کنار هرچه سفت و سخت تر کردن تحریم ها منجمله نفت علیه بعثی های حاکم بر مردم ستم دیدۀ سوریه؛ گام بلند دیگری در تسهیل فراگیری آزادی در منطقه برداشتند.

دور نیست که سوری های زجر کشیده از شر بعثی های جانی و قاتلان حرفه ای اعزامی نظام پربرکت و تروریست های آدمکش حزب الله لبنان راحت شوند.

علاوه بر برنامه های غیرقانونی تسلیحات هسته ای؛ نظام پربرکت از طریق سوریه دست به عملیات تروریستی و تروریست پروری میزند و مخل صلح در منطقه است.

کشور سوریه تحت حاکمیت بعثی ها تنها متحد نظام پربرکت است. با سرنگونی بعثی ها؛ خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر میماند و حوضش و ملت جان به لب رسیده و آزادیخواه ایران.

در راستۀ تداوم گسترش آزادی در منطقه؛ جهان آزاد به رهبریت آمریکا باید با اِعمال تحریم های شدید که شامل نفت و بانک مرکزی میشود کمر نظام پربرکت را بشکند تا مردم زجر کشیدۀ ایران بتوانند از شر اسلامیستها؛ “اصلاح طلب ” و غیره، راحت شده و به جرگۀ آزاد شدگان بپیوندند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!