صادق لاريجانی:همه زندانيان به مرخصی بروند، غيراز زندانيان سياسی!

کلمه: رئيس دستگاه قضا در دستوری تازه، از لزوم اعطای مرخصی پانزده روزه به همه زندانيان غير از زندانيان سياسی و برخی مجرمان خطرناک سخن به ميان آورد. مناسبت اين دستور جديد، شبهای قدر اعلام شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، صادق لاريجانی رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌ای از واحدهای قضايی و دادسراهای سراسر کشور خواست به مناسبت فرا رسيدن ليالی قدر و در پيش بودن عيد فطر، و به منظور حضور زندانيان در کنار اعضای خانواده خود، با رعايت شرايط و اخذ تامين مناسب، به همه‌ی زندانيان محکوم پانزده روز مرخصی در نظر بگيرند، به طوری که اين مرخصی برای پانزده روز ديگر هم قابل تمديد باشد.

وی در اين بخشنامه تاکيد کرده است که اين مرخصی شامل زندانيان سياسی و محکومان برخی جرايم خطرناک از جمله سرقت مسلحانه و آدم‌ربايی نمي‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!