صدای زیبای داریوش در فیلم علفهای هرز

دو آهنگ با صدای زیبای داریوش از فیلم علفهای هرز. این فیلم در سال ۱۳۵۵ با شرکت فرزان دلجو، شهرام و آیلین ویگن ساخته شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!