دستِ یهود

“آیت‌الله جعفر سبحانی: اگرچه مردم کشورهای دیگر از جمله بحرین محروم هستند، باید قیام کنند تا حقشان را بگیرند، اما مسأله سوریه به این آسانی نیست.

دست یهود در مسأله سوریه آشکار است؛ صهیونیست‌ها این حوادث را در این کشور رقم زده‌اند به آن سبب که سوریه تنها کشور عربی است که در برابر صهیونیست‌ها ایستاده و بقیه کشورهای عربی یا رابطه دارند و یا از رابطه داشتن استقبال می‌کنند.”

به عبارت دیگر؛ مردم دلیر و جان به لب رسیده سوریه که از ٤١ سال ظلم بی امان خاندان اسد و وحوش بعثی ذله شده اند، برگ چغندرند و صحنه گردان “دست یهود ” است.

قذافی هم برای ٤٢ سال به مردم لیبی ظلم میکرد و الان هم که با قیام عمومی روبرو شده از “دست یهود ” می نالد.

آیا زمان ظلم کردن به مردم خود بنام مبارزه با اسرائیل/صهیونیسم، بپایان نرسیده؟

آیا نمیفهمند که ایندست ادعاهای بیمعنی سرچشمه گرفته از یهودستیزی به این معنی است که برای خلاصی مردم ستم دیدۀ منطقه از شر وحوش؛ “دست یهود” نمک دارد؟

تبریک

پ.ن.”دست یهود ” در نظام پربرکت هم پیدا شد، اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!