روز ننگین قدس

سی و دو سال پیش به پیشنهاد رهبر کنونی “ملی-مذهبی ها ” ابراهیم یزدی که آنزمان وزیر خارجه در دولت آن طفلک ساده لوح و آلت فعل، بازرگان بود؛ “امام ” خمینی آخرین جمعه ماه رمضان را “روز قدس ” نام نهاد که هر ساله مراسم پر خرجی برگزار میشود.

همواره مردم ایرانزمین با این گره زدن و هدر دادن منافع ملی ایران برای دعوای بین فلسطینیان و اسرائیل مشکل داشته اند، خصوصاً آنکه فلسطینیان در جنگ صدام علیه ایران با عراقی های متجاوز همکاری کردند.

در زمان آخرین “انتخابات ” یکی از شعارهای معروف مردم “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران ” بود که البته جناح شکست خورده اسلامیست سعی کرد آنرا به “هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران ” تغییر دهد؛ که خیلی ها مُچ آنها را گرفتند.

اکنون بخش اسلامیست جنبش سبز؛ همان گروه خواهان بازگشت به ” دوران طلایی امام “، باز فیلش یاد هندستون کرده و از مردم برای شرکت در روز ننگین ” قدس ” دعوت کرده است.

آهای دلباختگان به “امام راحل”؛ این هم یک شعار دائمی دیگر مردم: “فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن ”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!