فحش و فحش کاری با مسیحیان

مُباهله: همدیگر را نفرین و لعنت کردن.

به گزارش شيعه نيوز، آیت الله جعفر سبحانی، رئیس موسسه امام صادق(ع)، مفسر قرآن و مرجع تقلید گفت:

“مباهله معجزه ماندگار و باقی اسلام است و امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند می‌توانید مباهله کنید، الان هم اگر مسیحیان آماده هستند ما آماده‌ایم مباهله کنیم و این گوی و این میدان.”

به عبارت دیگر؛ در راستۀ تحریک دیگران، وحوش دهان کف کردۀ اسلامیست حاکم مطلقه بر ایران و ایرانی که دارند بمب اتم هم میسازند، باورمندان به مسیحیت را به چالش میطلبند تا که روبروی آنها بنشینند و تا دل تنگشان میخواهد بار یک دیگر کنند.

آهنگ مبارز طلبی وحوش دارد سرعت میگیرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!