یادی از حسن رضیانی (عین الله باقرزاده)

قسمتی‌ از شو پنجرها با شرکت آقای حسن رضیانی.
حسن رضياني در سال 1310 در مشهد متولد شد. او بيش از 50 فيلم سينمايي در كارنامه خود دارد كه در آنها ايفاي نقش نموده است. از سال 1331 تا سال 1334 در راديو در برنامه شما و راديو همكاري كرده است. او با مرحوم پرويز فني زاده و هنرمنداني ديگر نظير محمدعلي كشاورز، اسماعيل شنگله، جمشيد لايق، رضا كرم رضايي هم دوره بوده و اكنون همچنان در بعضي از فيلم هاي ايراني به بازي دعوت مي شود. 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!