حاجی “پدرخوانده” چپول

سید محمد موسوی خوئینی‌ها:

“بدون تردید بنده و دوستان و هزاران مثل ما و نیز حداقل چهارده میلیون نفر (که مخالفان به آن اعتراف دارند) مخالف شعار جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی هستیم و نیز مخالف شعار علیه رهبری هستیم.

آنچه ما می‌خواهیم حفظ جمهوری اسلامی با همه هویت و حقیقت آن است.”

آنهاییکه با استخوانبندی نظام پربرکت آشنا هستند، میدانند که آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها یکی از استخوان درشتهای آن هیکل قناس است. نقش محوری او در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران، فاجعه ای که برای ایران و ایرانی بسیار پر هزینه بوده و هست، و دیگر از ایندست کارهای تروریستی بر کمتر کسی پوشیده است.

برای “مرحله گذار ” از نظام مستبد پربرکت؛ چپولان و خوش خیالان باورمند به اصلاح پذیری وحوش اسلامیست به “پدر خوانده ” خوئینی‌ها که از دانه درشتهای “اصلاح طلبان ” است و “چپ ” دخیل ها بسته اند.

اگر سابقه او نکرده؛ انشاءالله بیانات او آنها را از این توهّم بدخیم رها سازد؛ انشاءالله!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!