فرزند دکتر سودبخش: پدرم را کشتند، چون حاضر نشد به دروغ بگويد قربانيان کهريزک بر اثر مننژيت فوت کرده‌اند

فرزند دکتر عبدالرضا سودبخش اعلام کرد که اين استاد دانشگاه را چون حاضر به گواهی دروغ درباره بازداشت شدگان کهريزک نشده بود ترور کردند. بهرنگ سودبخش به ”روز“ گفت که از پدرش خواسته بودند بنويسد قربانيان کهريزک بر اثر بيماری مننژيت فوت کرده اند و بيماران او که از جمله ازاد شدگان کهريزک بوده اند نيز مبتلا به مننژيت هستند. اما او حاضر نشد دروغ بگويد و کشته شد؛ اکنون هم با گذشت نزديک ۱۱ ماه از کشته شدن اين استاد دانشگاه هيچ گونه رسيدگی به شکايت خانواده اش نشده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!