ایران فدای قدس

“سقوط حكومت‌های ستم‌پيشه و سرسپرده‌ای همچون پهلوی ، صدام ، بن علی، مبارک و نیز سقوط قذافی و اوج‌گيری اعتراضات مردمی در برخی دول غربی نشان از تحقق وعده های الهی است.

…تا رسیدن به قدس یک الله اکبر دیگر نیاز است.

سرباز ملت ایران

محسن رضایی

ای به چشم؛ این هم نه یکی، بل، سه تا، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.

این “سرباز ملت ایران ” در تمام دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرمانده کل سپاه بود. کاری که ارتش آمریکا چند روزه انجام داد، بعد از هشت سال بی تدبیری و هدر دادن جان پاک و اموال ایرانیان، عین حمار گیر کرده تو گِل، سردار “دکتر” رضایی توش موند.

درست پیش از آتش بس و نوش جان کردن جام زهر توسط خمینی، “رضايی گفتنند برای ادامه جنگ به بمب اتمی نياز داريم.”

“سرباز ملت ایران ” بگوید:

چرا آن موقع بجای بمب اتمی، “یک الله اکبر دیگر ” نخواست؟

آیا “راه قدس از کربلا میگذرد ” به جایی رسید؟

آیا “رسیدن به قدس ” جنگ طلبی نیست؟

آیا “فلسطین را رها کن؛ فکری به حال ما کن ” را شنیده؟

آیا جای بشار اسد در لیست “تحقق وعده های الهی ” سردار خالی نیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!