تفرقه اندازی غارتگران بین المللی و پادوهای ملی و محلی مسخ شده شان

·                     اکنون که متاسفانه دوره بل بشو است بسیاری از جوانان ما خشم خودرا به باورهای دیګران خالی میکنند.  شاید بعضی از آنان دارای مدارکی باشند ولی بطور کلی در این شرایط که مردم طبقه متوسط شاید درکل دنیا زیر فشار هستند تا از هم پاشیده شوند  تفرقه بین ما به نفع غارتګران بین المللی است.  این است که توهین به باورها مردمی که بسیاری از آنان وارسته هم هستند کاری سازنده نمی تواند باشد مګر اینکه مدرکهایی بسیار مستند داشته باشیم.  اکنون ما درګیر دیوانه ګان شهرت شهوت قدرت هستیم  نمونه های آن را در روزنامه ها میخوانید که مثلا قذافی فکر میکند که مردم بنده او هستند و تعداد آنان بی ارزش است  اګر او چیزی بګوید مهم است و حرف مثلا میلیونها نفر دیګر ارزشی برای او نداشت و ندارد.  او فکر میکند که او لایق این است که شاید حاکم کل جهان هم بشود که این مرض دیکتاتوری است.  شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر برای بازار یابی این محصولات ګرانقیمت احتیاج به اشخاصی نظیر صدام  بن لادن  قذافی  دارند که شناختی که از جنون قدرت طلبی آنان دارند به آڼان میدان عرض اندام میدهند.  بعد هم کل ملت برای آنان بی ارزش و خس خاشاکی بیش نیست آنچه آنان فکر میکنند این است که ثروتهای ملی در دستهای بی کفایت آنان است و با این پول میتوانند مزدور اجیر کنند تا برای آنان بجنګند و خون بدهند؟ شرکتهای عظیم بیمه  مواد منفجره و مواد مخدر و تاحدودی هم سایر شرکتهای عظیم بین المللی برای فروش محصولات خود احتیاج به مصرف ګرایی دارند  تا بتوانند هرچه بیشتر بفروشند  مثلا در قدیم اتومبیل خیلی دیر خراب میشد و یا یخچالها برای تمامی عمر صاحبان خود کار میکردند ولی امروز همه چیز بعد از چند سال فرسوده شده و خراب میشود و قابل تعمیر هم نیست یا تعمیر ګران است.

 همین طور بمب های یک میلیون دلاری اګر جنګی نباشد خریداری ندارد.  این است که اینان سوداګران مرګ و جنګ هستند بعد هم با سو استفاده از تفرقه های بین مردم آب را ګل آلوده میسازند  و با انداختن تفرقه بازار های خود را ګرم نګه میدارند. ·                      ·                      ·                     دوستان گرامي به نظر من شايد انسان يا بد باشد يا خوب و يا ميان این دو در ميان مسلمانان آدمهای والا بسیار هستند که اعتقادي قوي دارند حالا یا با مطالعه و یا با قبول باوری بدون مطالعه . تاختن به باور های مردم آنهم بدون سند و اعتبار های تاريخي دري دوا نخواهد کرد . در اینکه در هر ديني و در هر مکتب اجتماعی دزدان و شيادان نفوذ ميکنند و با حربه اعتقاد های مردم آنان را غارت میکنند شکي نيست. شايد بسیاري از کسانی که از بهم خوردن دری و تخته اي به مقامي ميرسند هم در ابتدا آدمهای خوب و والايی بوده اند ولي در اثر تززيق تملقهاي بي انتها و احترامهاي بيش از حد آنان فکر کرده اند که شاید خدايگاني هستند و خودشان هم نمي دانند نمونه اش همان ديوانه زنجيری قذافي است که براحتي مردم هم میهن خود را قتل عام میکند که شما موش هستيد يا خس خاشاک گويا کور است و کر صداي آزادي خواهي و شريک شدن در قدرت مردمش را نمي شنود و نمي بيند. اينان از تفرقه و خشم مردم سو استفاده کرده به قدرت میرسند بعد هم فکر ميکنند که دیگران برده هاي آنان هستند. ما بايست با اتحاد و احترام بهم و به باورهای هم جلوي نفوذ آنان را سد کنيم زيرا آنان درآمدهاي ملي کشور را در دست دارند و پشتوانه هاي غارتگران بين المللي ولي ما اگر باهم در ضديت و تفرقه آنهم سر دين ايمان هايمان باشیم بازنده هايی بيش نخواهيم بود. برای بسياري از انسانهاي والا رهبران مذهبي ويا پیامبران معبود و معشوقهايي به عيب و نقص هستند براحتی نمي شود کاخهای ايده آلي آنان را مخروبه ای کرد. ·                      ·                    
من تاريخ دان و تحقیق کننده نیستم ولی حضرت محمد می بایست که دارای نبوغ نظامی و مديريتی خیره کننده باشند که توانسته بود آن همه مردم را رهبری کنند؟ .
·                     تصویر طراحی شده توسط کلنل غیاثي نود سال پيش با آبرنگ که با کمک مطالعه کتابهای تاريخی از آن حضرت طراحي کرده اند ایشان در لباس تجارت هستند و در سن جوانی فراموش نشود که عربان هم در آن زمان داراي تمدنی بودند و شعرهایي خوب می سرودند. · 

                    دوستان عزیر حضرت محمد بیست پنج ساله بود و حضرت خدیجه چهل ساله و باحتمال زیبا و ثروتمند این است که ګفتن با مادر برزګش ازدواج کرده خیلی اغراق است؟ حضرت محمد در جنګ و جدل استعدادی خیره کننده داشته است و نیز در ګفتار بایست بسیار کلامی با نفوذ میداشته و در آن هنګام هم رادیوهای بیګانه نبودند که از او بتی بتراشند عربان هم می بایست دارای تمدنی والا می بودند و از نګارشها و ګفتارهای قبل از اسلام آنان نمایان است . استعداد نظامی و بعد هم استعدا د جمع کردن مردم به ګرد خودش کاری بسیار سنجیده و با فکر اندیشه بوده است و هم اکنون هم در همین دروه بسیاری از انسانهایی والا و حتی بسیار دانشمند هستند که به آن حضرت ایمان دارند؟ و شاید حدود یک میلیارد بیشتر هم مردم عادی و دانشمند به اسلام و حضرت محمد اعتقاد عمیق دارند البته ګروهی هم هستند که هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارند و جانماز کش های قهاری هستند که از دین به عنوان یک حربه برای جمع ثروت و دولت و مکنت و شهوت و تمامیت خواهی سو استفاده میکنند وانسانهای ساده دل و والا را فریب میدهند. ظاهرا هم ادیان الهی میبایست برای خوبی پاکی و مهربانی کمک و انسانیت برای مردم کمر خدمت بسته باشند. متاسفانه تفرقه و حسادت و ظلم و تمامیت خواهی دینها را آلوده کرده است و ګروهی از آن سو استفاده کرده و مومنان ادیان را بجان هم میاندازند و متاسفانه دین عوض خیر بودن به شر رسانیدن تبدیل میګردد. و خشم های دیګران را شعله ور میکند آن سیستمی که دنیا را اداره میکند در ګرو این نیست که مردم دین داشته باشند یا نداشته باشند آنان در پی تفرقه افکنی نفرت افکنی خشم و ظلم جور و تاریکی هستند آنان از علم تساهل بردباری احترام به دیګران وحشت دارند شاید همان بن لادن مثلا مسلمان بازار یاب اسلحه و غارت سرمایه داران نجومی میبوده است اګر واقعا دل بن لادن برای مسلمانان کباب بوده بایست برای آنان کار دانشګاه و علم و فرصت درست میکرد نه جنګ جهاد های الکی که بهانه بدست طرف مقابل شیاد میدهد. باز شاید همه این سران فتنه ګر امپریالیست کمونیست و شیادان دینی که حتی رهبر هم ممکن است باشد در دنبال یک نقشه هستند تفرقه غارت ظلم تمامیت خواهی جهل فساد رشوه خواری و دزدی و هیزی تا مردم همه دست به دست فقیر ګرسنه بیسواد و ابله باشند متوجه باشید که اینطور که بویش بلند شده آنان میخواهند علاوه بر تقرفه بین شیعه سنی مسیحی مسلمان مسلمان بهایی ترک فارس عرب عجم رشتی تهرانی و…. یک ګروه دیګری را هم پای برجا کننده خشمکین شده های دینی و بخصوص مسلمان های خشمګین از دین و یا بی دینها برعلیه باورهای رخته یافته همراه با تعصبهای کور تا مغز استخوانهای انسانان ساده دل و مومن بهر چیزی؟ این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری جهل است چون درون پاک کنی حرم دیز یکی کعبه بت خانه یکی است جوانان دنیای سوم احتیاج به کار تحصیل دانشګاه رفاه ازدواج عشق وزندګی دارند با هر بارو وبا هر تربیت از هر بستری شعله ور کردن خشم آنان علیه هم به سود سوداګران غارتګر بین المللی است

 

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم .
آشنایی با آن روح بزرگ ،آن عزیز عرش نشین ،آن رستخیز ناگهان ،آن رحمت بی منتها ،آن آتش افروخته در بیشه اندیشه ها، آن نابغه نادره تاریخ ،آن شهسوار عالم معنا ، آن فلک پیمای چست خیز ، آن مهروی بوستان خدا ،و آن خوانسالار فقر حضرت خداوندگار مولانا جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی رومی دام برکاته .

خو نداریم ، ای جمال مهتری
که لب ما خشک و تو تنها خوری
مولانا
بشنو از نی
بشنو این آواز جاری بودن خون را
که بر تندیس عشق خنجر می زند
بشنو آوای طنین تکسوار عاشق دشت پر از خون را
که مهمیز از برای دیدن معشوق محکم می زند
نی نوای عاشق فرقت کشیده است
نی شمیم یار خونابه چشیده ست
نی دوای درد بیمار خداست
نی سکوت ضجه های آشناست
” بشنو اين ني چون شکايت مي‌کند “

چند نصیحت از مولانا …
گشاده دست باش، جاری باش، كمك كن (مثل رود) •
باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) •
اگركسی اشتباه كرد آن رابپوشان (مثل شب) •
وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) •
متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك) •
بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا ) •

آن فـريــدون جــهـــان مــعــنـــوي
بس بود برهان ذاتش مثنوي
من چه گويم وصف آن عالي جناب
نيست پيغمبر ولي دارد کتاب.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!