مخالفت مجلس ایران با دو فوریت طرح نجات دریاچه ارومیه

نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه شنبه، ۲۵ مرداد (۱۶ اوت)، با دو فوریت طرح جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه های ارس و سیلوه، مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد.

نمایندگان موافق دو فوریت طرح معتقدند که خشک شدن دریاچه ارومیه باعث پراکنده شدن نمک و بروز یک فاجعه زیست محیطی در شماری از استان های کشور می شود و دولت این بحران را نادیده گرفته است.

مطالب مرتبط

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!