خامنه ای: به جای ایران قبل از اسلام بر ایران بعد از اسلام تاکید شود

آیت الله خامنه ای در ادامه اظهارات خود، نکاتی را در مورد گرایش به ستایش از فرهنگ ایرانی نیز مطرح کرد و گفت: “در مورد علاقه به ایران، به جای تاکید بر ایران قبل از اسلام، بر ایران بعد از اسلام تاکید شود زیرا افتخارات ایران بعد از اسلام در هیچ دوره ای از تاریخ ایران وجود نداشته است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!