آگاهی استخدام فوری

نیاز فوری به چند تا جنده ( ماده یا نره فرق نداره) برای کار در اینترنت.

وظایف:

فحش خار مادر دادن و تهمت زدن به هر کسی‌ که با رژیم ولی‌ فقی‌ مخالفت کنه. تهمت‌های توصیه شده: صهیونیست، ایپک، بمب الهی، ضدّ ایرانی‌، یهودی، بهایی و غیره،

پا نویس: برای رد گم کردند، اگه سوال پیش اومد، اصلا پشتیبانی‌ از ولی‌ فقیه نکنی‌ ها مرتیکه جنده !

مزد: کباب کوبیده مفتی، هر وقت شام در رستوران کورش بسیجی‌ در وستوود، کالیفرنیا

تقاضانامه‌ها رو به این ایمیل بفرستید

chief_prostitute@iri.gov

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!