بهنام ابراهيم‌زاده، فعال کارگری زنداني،15 ماه محروم ازملاقات حضوری وتلفن

بهنام ابراهيم‌زاده، فعال حقوق کودکان، فعال کارگری و عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد کارگری است که پانزده ماه بدون حق تلفن و ملاقات حضوری در بند ۳۵۰ اوين در بلاتکليفی بسر می برد. اين در حالی است که خانواده وی بايد مسير طولانی دوازده ساعته را از اشنويه آذربايجان تا تهران فقط برای بيست و پنج دقيقه ملاقات کابينی طی کنند که اين موضوع مشکلاتی را برای آنها فراهم کرده است.

رحمان ابراهيم زاده پدر بهنام با بيان اينکه يکماه است که نتوانستيم به ملاقات بهنام برويم، به ”جرس“ می گويد: “ بهنام در بند ۳۵۰ نگهداری می شود و ملاقاتهايمان کابينی است. ما در اشنويه آذربايجان ساکن هستيم و دوازده ساعت تا تهران با ماشين راه است و هر دوشنبه امکان آمدن به تهران و ملاقات بهنام را نداريم. اين مسير طولانی برای مادر و همسر و فرزندش خيلی ”سخت“ است اما سعی می کنيم ماهی دو و سه بار به ملاقاتش بياييم. خوب چکار کنيم مجبور هستيم. الان بهنام پانزد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!