:تنظيم نخستين گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر ايران

الهه هيکس، مدير گروه حقوق بشر و برنامه ريزی در نيويورک ضمن اعلام اين خبر به جرس گفت: «آقای شهيد که از ابتدای ماه آگوست ماموريت اش را آغاز کرده، در گزارش خود به کارنامه ايران طی 6 ماه گذشته يعنی از اسفند 1389 تا شهريور 1390 پرداخته و قرار است گزارش او در نشست ماه اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل قرائت شود.

به گفته خانم هيکس، گزارش بعدی احمد شهيد از وضعيت حقوق بشر ايران در ماه مارس (اسفند 1390) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارايه خواهد شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!