صحبت هاي حاج منصور ارضي در مورد كشتن مشائي

مشائي را قايم اش كرده اند بچه ها پيداش كنند ميكشنش فعلا در هزاران حصار قرار گرفته اين يهودي امت من گفته ام هر كس اونو بكشه من پولشو مي دهم خدا شاهده جدي ميگم چون اينا خيلي خطرناك هستند ( خنده حاضران )

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!