«من به درختان ایمان دارم»

آکی کاریسمکی فیلمساز فنلاندی در حال حاضر از جمله فیلمسازان معروف سینمای مؤلف اروپاست. او خود را با چارلی چاپلین می‌سنجد، اما او گذشته از ژان لوک گدار، از روبر برسون و ژان پیر ملویل فرانسوی و فاسبیندر آلمانی تأثیراتی پذیرفته است.

فیلم‌های او داستان مردمی در حاشیه جامعه را روایت می‌کنند که در بن‌بست مانده‌اند. او داستان غمناک این مردم را که غالباً کم‌حرفند، با چاشنی طنز روایت می‌کند و راز موفقیتش نیز در همین است. کاریسمکی بیشتر از نماهای دور استفاده می‌کند و از احساساتی کردن تماشاگر خودداری می‌کند. کمتر دیده می‌شود که اشخاص فیلم‌های او بخندند یا بگریند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!