خروج يک سازنده ديگر جرثقيل از ايران در اعتراض به اعدام با اين وسيله ساختمانی

دانشجو نيوز: مارکت واچ MARKET WATCH سايت اينترنتی اطلاعات مالی زير عنوان “کانکرينز KONECRANES به معامله جرثقيل با ايران پايان می دهد و پنجمين سازنده ای می شود که در واکنش به درخواست اتحاد عليه ايران اتمی UANI از ايران خارج می شود” عينا گزارش بيزنس واير(BUSINESS WIRE) از نيويورک در اين باره را، که حاوی تحسين UANI از تصميم اين کمپانی فنلاندی است نقل کرده است و می نويسد مارک دی والاس سفير(پيشين) و رئيس (فعلی) UANI می گويد KONECRANES در اعتراض های UAN به اعدام های بی رحمانه و بسيار در ايران سهيم است و با خارج شدن از ايران پيامی قاطع می فرستد.

KONECRANES و کمپانی های ديگر به رژيم ايران نشان می دهند که لطمه به اقتصادش کماکان ادامه می يابد مگر آنکه پيگيری تسليحات اتمی را کنار بگذارد، نقض فاحش حقوق بشر را متوقف کند و به حمايت از تروريسم پايان دهد.

کارنامه تکان دهنده رژيم ايران در مورد اعدام های علنی از طريق حلق آويز کردن افراد به جرثقيل، در کانون کمپين UAN…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!