نماینده مجلس: چادر مشکی از بحث هستهای برای ما مهمتر است

آفتاب: لاله افتخاری، نماینده تهران در مجلس که میهمان بخش خبری ساعت 10 شبکه تلویزیونی قرآن بود، گفت: امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است.

وی در پاسخ به پرسش مجری که گشت‌های نهی از منکر را چقدر تایید می‌کنید؟، گفت: نود و چند درصد تایید می‌کنم. البته اینها مظلوم هستند و چون بقیه مراکز وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، کار اینها یک وصله ناچسب شده است.

این عضو فراکسیون زنان همچنین به سوالاتی در زمینه برخورد با عوامل ویژه‌نامه خاتون پاسخ داد.

افتخاری همچنین درخصوص عوامل رواج بدحجابی در جامعه، چندین بار موضوع را به زمان آدم و حوا ارجاع داد و این که این اقدامات از آنجا ریشه گرفته و هنوز چه در غرب و چه در داخل ادامه دارد.

وی در پاسخ به پرسش‌های پرحرارت مجری علت دفاع از چادر مشکی را نماد شدن آن دانست و گفت: این حرف من نیست، حرف یک زن غیرمسلمان غیرایرانی زرتشتی است که چادر نماد استقلال زن ایرانی است. الآن ما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!