۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه بی شرمی

سایت امنیتچی های نظام پربرکت:

“شبکه خبر در گفتگوی زنده ای با فضل الرحمن اوریا، روزنامه نگار افغانی که بارها نوک پیکان تهاجمات خود را بر ضد مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی وارد کرد، به تحلیل اوضاع افغانستان پرداخت.

او در این برنامه زنده تلویزیونی با بی شرمی تمام در رسانه ملی مواضع ضد ایرانی خود را بار دیگر تکرار کرد و سخنانی را مبنی بر انزوای کامل ایران در جهان بیان نمود.

جای سوال است که مسئولان رسانه ملی با چه توجیهی اقدام به دعوت از فردی با چنین پیشینه می کنند در حالی که برای دعوت از یک کارشناس داخلی چندین فیلتر وجود دارد و هر کسی نمی تواند در رسانه ملی، حتی با سوابق دانشگاهی و انقلابی و جهادی، حضور یابد.”

به عبارت دیگر؛ نتیجه حرفه ای آنکه در “چندین فیلتر ” دیگر هم باید به فیلتر ها اضافه کرد تا نکند یکبار دیگر افرادی مثل این افغانی “بی شرم ” بجای روند مقبول قربون صدقۀ کمالات خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و نظام پربرکت رفتن، آزادانه عقیده خودشان را بیان کنند.

تبریک

پ.ن. آقای اوریا با رادیو آلمان منجمله در مورد تجربه تلخ ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه ای .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!