گنده گوزی

در کنار مهارت در ایرانی کُشی؛ وحوش اسلامیست در گنده گوزی هم بی همتا میباشند.

چند نمونه:

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ” ” است.

نظام پربرکت ” آزادترین کشور جهان است

ملت‌هاي منطقه ديدند كه ولايت فقيه و رهبری مشروع چگونه كشور ايران را به بهترین شكل اداره و آن را به بهترین پيشرفت‌های علمی، صنعتی و … رساند باعث شد ما را الگوی خود قرار دهند.”

ایران به جمع صادرکنندگان بنزین پیوست.

، بزرگترین پالایشگاه بنزین در خاورمیانه.

به عبارت دیگر؛ دروغگویی و لاف زدن جزء لایتجزا وحوش اسلامیست و کارگزاران آنان که اکثراً شیفتگان شارلاتان علی شریعتی میباشد است و یک روده راست در اینان پیدا نمیشود و سرانجام کار دست ایران و ایرانی خواهد داد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!