آب بازی ایرانی

خبر جبهۀ آب بازی:

٣٥۰ نفر از جوانانی که در مشهد قصد آب بازی داشتندبا حضور به موقع نیروی انتظامی متفرق شدند. تعدادی از این جوانان بازاشت شدند .

عده ای از نوجوانان و جوانان که عصرجمعه برای «آب بازی» در پارک آب و آتش تهران گرد هم آمده بودند، با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و بازداشت شدند ؛در میان آنان کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله نیز وجود دارد.

در قائم شهر و بابل نیروهای امنیتی به هر کس که مظنون می شدند بلافاصله وی را مورد تفتیش قرار می دادند و در اختیار داشتن ابزارهایی مانند تفنگ آبپاش جرم محسوب می شد.

به عبارت دیگر؛ نظام پربرکت به حدی از ایرانیان واهمه دارد که حتی تجمع تعدادی کودک و نوجوان برای آب بازی با ” تفنگ آبپاش ” را برای خود خطر میداند و “نیروهای امنیتی” را به جانشان میاندازد.

هرچه زودتر جهان آزاد تحریم های سفت و سخت که شامل نفت و گاز میشود و ارسال کمک به مردم جان به لب رسیدۀ ایران را آغاز کند؛ قبل از اینکه وحوش ماندگاری خود را با بمب اتم مانند کرۀ شمالی بیمه کنند، مردم توانای ایران آنها را به همان جایی خواهند فرستاد که عرب نی انداخت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!