برخورد مأموران امنیتی با تجمع معترضان در تبریز و ارومیه

گزارش ها از بروز درگیری میان معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با مأموران حکومتی در شهرهای تبریز و ارومیه در شمال غربی ایران و بازداشت گسترده معترضان حکایت دارد.

به نوشته منابع خبری نزدیک به فعالان قومی و حقوق بشر و همچنین به گفته شاهدان عینی، مأموران امنیتی از صبح امروز در شهرهای مختلف آذربایجان ایران در حال آماده باش بودند و در برخورد با تجمع معترضان از گاز اشک آور و باتوم استفاده کردند.

هرانا، خبرگزاری مجموعه حقوق بشر ایران، نوشته است که مأموران ده ها تن از معترضان را بازداشت کرده اند.

 

چند شاهد عینی در تبریز و ارومیه هم به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که شاهد درگیری میان دو طرف بوده اند.

آنها تعداد معترضان را زیاد توصیف می کنند.

در بعضی گزارش ها به استفاده مأموران از گلوله های پلاستیکی در برخ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!